Civilisationen är en ideell förening som bildades i Arvika av bl a tidigare huvudansvariga för Arrangemangsföreningen Galaxen, som med framgång drev Arvikafestivalen under åren 1992 – 2010. Dessutom tidigare verksamhetsledare och medarbetare från den ideella föreningen Communicare, vars verksamhetsidé var att jobba för att utveckla handlingskraft och inkludering för unga genom ungt entreprenörskap. Som mest hade Communicare 26 lokalkontor i sex län. Båda föreningarna har på samma sätt som övriga civilsamhället varit duktiga på att tänka delaktighet och att ge unga människor ansvar – det är då de tar ansvar.

Arvikafestivalen engagerade över 3000 funktionärer, Communicare träffade och stöttade nästan 10 000 unga människor och hade sammanlagt 130 unga människor anställda under åren 1999–2015. De gemensamma nämnarna var unga leder ungage ansvar så tar människor ansvar och inte minst – inkludering och delaktighet

Målsättningen med föreningen är att utveckla olika metoder för att stärka unga människor; att minska utanförskap, att minska psykisk ohälsa, att öka ungas inkludering och delaktighet och tanken är att Civilisationen ska vara en spännande testbädd för nya idéer och nya metoder.

Vi tror på gemenskap och samarbete och vi vill ha partners både från övriga civilsamhället, näringslivet, offentlig sektor och politiken. Vi är övertygade om att ungdomar måste vara delaktiga från början och hela vägen. 

Vi ser de växande klyftorna mellan killar och tjejer, mellan normsamhället och HBTQ-samhället, mellan stad och landsbygd och mellan olika samhällsklasser som hinder för att låta ALLA unga människor göra sin röst hörd och ha en faktisk möjlighet att själva kunna påverka sina liv. Vi vill ha ett Sverige för ALLA, oavsett etniskt ursprung, könstillhörighet, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund och vi är övertygade om att civilsamhället kan gå i bräschen för detta. Det här är vårt sätt att bidra till en bättre värld.

Civilisationen är medlemmar i Famna

Styrelse

Ordförande: Tomas Fändriks
Ledamot: Johanna Stenersen
Ledamot: Elin Åström
Ledamot/sekreterare: Jan Elofsson
Stadgar

Klicka på länken nedan för att läsa eller ladda ner våra stadgar.

Med finansiering från
Vi är en del av