Eda i världen är ett metodutvecklingsprojekt som Civilisationen driver tillsammans med Leader Växtlust och Eda kommun.

ExpandE är ett gränsöverskridande projekt som Civilisationen driver tillsammans med Eda kommun och Vekstbedriften Vilja AS med finansiering från Interreg Sverige Norge och ARKO.