Civilisationen har ett uppdrag från Länsstyrelsen som innebär att vi jobbar med tidiga insatser för asylsökande. Vi erbjuder de värmländska kommunerna, idéburna organisationer, frivilligorganisationer, studieförbund och andra som möter ukrainska flyktingar att utan kostnad ge de ukrainska flyktingarna tillgång till Atwrks kunskapsträningar ”Ny på jobbet” och ”Ny som hyresgäst” på ukrainska.

Kunskapsträningen ger användaren grundläggande kunskaper om hur det vanligtvis fungerar på svenska arbetsplatser och att bo i hyreshus i Sverige och är en bra förberedelse för att ta sig in i det svenska samhället. Det som behövs är en Smartphone / surfplatta och en e-postadress. 

Hör av dig på info@civilisationen.org så skickar vi mer information

Finansierat av: