Ukrainakriget

Civilisationen har ett uppdrag från Länsstyrelsen som innebär att vi jobbar med tidiga insatser för asylsökande. Vi erbjuder de värmländska kommunerna, idéburna organisationer, frivilligorganisationer, studieförbund och andra som möter ukrainska flyktingar att utan kostnad ge de ukrainska flyktingarna tillgång till Atwrks kunskapsträningar ”Ny på jobbet” och ”Ny som hyresgäst” på ukrainska. Kunskapsträningen ger användaren grundläggande kunskaper […]